Saturday, June 22, 2013

The Inspiration Corner - Upcycling

UPCYCLING - ΑΝΩΚΥΚΛΩΣΗ

By Joy from JoysArtwork

Για όσους αναρωτιούνται τι μπορεί να είναι η ανωκύκλωση, είναι η ιδέα του να χρησιμοποιούμε παλιά προϊόντα και υλικά, τα οποία άλλοτε θα πετούσαμε, για να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό (και καλύτερο και πιο όμορφο!) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι διαφορετικό από την ανακύκλωση στο ότι αλλάζει πρακτικά η χρήση ενός αντικειμένου σε κάτι με περισσότερη αξία.

For anyone wondering what upcycling is, it’s the concept of using old products and materials you’d normally throw away, to make something different (and better and prettier!) which is useable. It’s different from recycling in that you practically repurpose an item into something with more value.

upcycled.co.uk
Image source: www.upcycled.co.uk 
Με τη τάση σχεδιασμού προς τα shabby chic κομμάτια με μια μοντέρνα πινελιά, η ιδέα της ανωκύκλωσης γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Λοιπόν, εδώ είναι τo απολαυστικό μέρος.

Υπάρχουν πολλά μοναδικά, όμορφα ανωκυκλωμένα προϊόντα στην αγορά, τα οποία φτιάχνονται από ταλαντούχα άτομα με έξυπνες ιδέες, τα οποία προϊόντα μπορείτε να αγοράσετε και να έχετε ένα κομμάτι τέχνης μοναδικό στο είδος του. Να μερικές εντυπωσιακές δημιουργίες ανωκυκλωμένης τέχνης από το Etsy.

With the design trend towards shabby chic pieces with a modern twist, the concept of upcycling is becoming more and more popular. So, here’s the fun part.

There are many unique, beautiful upcycled products on the market made by talented people with smart ideas, which you can buy and own a one-of-a-kind art piece. Here are some impressive creations of upcycled art from Etsy.1. Bag made from colourful tea towel and canvas belt as handles 
   by mywendyhouse
2. Stylish clutch bag made from vintage calendar tea towel by 
3. Re-used wood cabinet door with inspirational words from 
4. Romantic melted wax art by FembyDesign. This is harder to 
   make than it looks!
5. Notebook made from a Cluedo board game, very appropriate as a 
   recipe book too, from PrairiePeasant

Γίνετε Dημιουργικοί! / Get Creative!

Μερικά κομμάτια όπως τα πιο πάνω είναι πολύ μοναδικά και απαιτούν τα κατάλληλα υλικά και πολλές δοκιμές για να γίνουν με επιτυχία, που κάποτε είναι καλύτερα να τα αφήσουμε στους καλλιτέχνες να τα δημιουργήσουν και σε μας τους θαυμαστές να τα αγοράσουμε και να τα απολαύσουμε!

Υπάρχουν, όμως, πολύ δημιουργικά πράγματα που μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι εύκολα κι απλά με καθημερινά προϊόντα που άλλοτε θα πετούσαμε στα σκουπίδια. Να μερικές υπέροχες ιδέες που θα δώσουν ζωντάνια στο χώρο σας και θα ωθήσουν τη δική σας δημιουργικότητα!

Some pieces like these are just too unique and require the appropriate materials and many trials to get right, that it’s sometimes best left to the artists to create and for us admirers to buy and enjoy!

Nonetheless, there are very creative things you can easily and simply make at home with  everyday products that we would normally throw out. Here are some great ideas that will brighten up your space and bring out your own creativity!


Idea 1: Από Μπλούζα σε Πον Πον 
From T-shirt to Pom-pom


Αν έχετε απ’εκείνες τις παλιές μπλούζες που όλοι έχουμε που δεν φοράτε πλέον αλλά που είναι πολύ χρησιμοποιημένες για να δωθούν σε κάποιο άλλο, να μια δημιουργική λύση για να τους δώσετε νέα χρήση ως διακοσμητικό πον πον.

If you’ve got some of those old tops that we all have that you don’t wear anymore, but which are too worn to give away, here’s a creative solution to repurpose them as a decorative pom-pom.

1.Θα χρειαστείτε τηv μπλούζα, κορδέλα, ψαλίδι, διαβήτη, χαρτόνι Α4. 
You’ll need the top, ribbon, scissors, compass, Α4 card.

 
2. Αρχίστε να κόβετε την μπλούζα από κάτω, οριζόντια γύρω γύρω μέχρι να φθάσετε στο πάνω μέρος. Η ιδέα είναι να καταλήξετε με έχετε μια μονοκόμματη λουρίδα υφάσματος με φάρδος 0.5-1εκ
Start cutting the top from the bottom, horizontally all the way round till you get to the top. The idea is to end up with a single strip of fabric, about 0.5-1cm wide.

3. Διπλώστε το χαρτόνι σας στη μέση. 
Fold your card in half.

 
4. Με το διαβήτη ζωγραφίστε ένα κύκλο που αρχίζει και τελειώνει στη διπλωμένη άκρη του χαρτονιού. Ακολούθως ζωγραφίστε ένα πιο μικρό κύκλο στη μέση του πρώτου κύκλου, ανάλογα με το μέγεθος πον πον που θέλετε. Οι κύκλοι που έκανα ήταν 15εκ. κι 7εκ. Να έχετε υπόψη ότι η τελική διάμετρος του πον πον θα είναι περίπου η διαφορά μεταξύ των δυο διαμέτρων (15-7 = 8εκ.). Ακόμη, όσο πιο μικρός είναι ο μέσα κύκλος σε σχέση με το μεγάλο, τόσο πιο μακριές θα είναι οι λουρίδες του τελικού πον πον.
 With the compass, draw a circle that begins and ends at the folded end of your cardboard. Next, draw a smaller circle inside the first circle, depending on the size of pom-pom you’d like. The circles I drew were 15cm and 7cm. Bear in mind that the final diameter of the pom-pom will approximately be the difference between the two diameters (15-7 = 8cm). Also, the smaller the inner circle compared to the outer circle, the longer the strands on the pom-pom.

5. Κόψτε τους δυο κύκλους, χωρίς να κόψετε το δίπλωμα του χαρτονιού(αριστερά), κόβοντας κι ένα άνοιγμα κάπου αλλού έτσι ώστε το σχήμα σας να είναι μεταξύ ενός «Ο» κι ενός αγγλικού «C». Ακολούθως περάστε τη κορδέλα πρόχειρα γύρω από τον μέσα κύκλο μεταξύ του διπλωμένου χαρτονιού. Κρατιέται λίγο πιο εύκολα μεταξύ των δυο φύλλων η κορδέλλα, γι’αυτό αφήνουμε και διπλωμένο το χαρτόνι. Η κορδέλα θα δεθεί στο τέλος και είναι αυτό που θα κρατήσει το σχήμα του πον πον και θα χρησιμοποιηθεί για να το κρεμάσει.
Cut out the two circles, without cutting through the fold in the card (left), also cutting an opening somewhere else so that your shape resembles something between and “O” and a “C”. The ribbon holds better between the two sheets, which is why the card is kept folded. Next, pass the ribbon loosely around the inner circle in between the folded card. The ribbon will be tied at the end and is what will keep the pom pom’s shape and be used to hang it.

 
6. Αρχίστε να τυλίγετε τη λουρίδα γύρω γύρω από το χαρτόνι, κρατώντας τη κορδέλα στο μέσα μέρος, αρχίζοντας από μια από τις ανοικτές άκρες και καταλήγοντας στην άλλη. Για να στερεώσετε τις άκριες της λουρίδας, απλά τυλίξτε τις μέσα στο υπόλοιπο ύφασμα. 
Start wrapping the strip around the card, keeping the ribbon on the inside, starting from one open end, finishing at the other. To secure the two ends of the fabric strip, simply tuck it into the rest of the fabric.


7. Πιέζοντας προς τα κάτω με το χέρι σας το πάνω μέρος του υφάσματος, κόψτε προσεκτικά γύρω από το μεγάλο κύκλο. Κάντε ένα κόμπο με τη κορδέλα, τραβήξτε όλες τις λουρίδες μαζί, σφίξτε και ξαναδέστε τη κορδέλα. Αφήστε μακριά την υπόλοιπη κορδέλα έτσι ώστε να μπορέσετε να κρεμάσετε το πον πον. Αφαιρέστε το χαρτόνι. Αν εξέχουν μερικές λουρίδες, κόψτε γύρω από πον πον για να του δώσετε το σχήμα που θέλετε.
Pushing down on the fabric with your hand, carefully cut around the large circle. Make a knot with the ribbon, pull all the strips together, tighten the ribbon and tie it again. Leave the rest of the ribbon long so you can hang the pom-pom. Remove the cardboard. If there are any strips sticking out, cut around the pom-pom to give it the shape you want.

 
8. Nα το λοιπόν! Ένα πον πον για να διακοσμήσετε το αγαπημένο σας δωμάτιο ή ένα καλοκαιρινό πάρτυ.
There you have it! A pom-pom to decorate your favourite room or a summer party.

Σχετικά με τα ρούχα που δεν χρειάζεστε, θα συνιστούσα ιδιαίτερα να δίνετε ρούχα που σχεδόν δεν έχετε φορέσει ή που είναι σε καλή κατάσταση σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ή καταστήματα μεταχειρισμένων αντικειμένων. Προσωπικά έχω δώσει ρούχα στο Mercy Centre και στο μαγαζί Reto οι οποίες είναι πολύ αξιόπιστες οργανώσεις στη Λευκωσία. Γνωρίζω ότι αρκετοί οργανισμοί στην Κύπρο παίρνουν και διανέμουν ρουχισμό σε άτομα που τα έχουν ανάγκη κι αξίζει να το ψάξετε στη περιοχή σας. Αν έχετε κάτι που μπορεί να είναι μεγαλύτερη ευλογία σε κάποιο άλλο, γιατί να μη τους το χαρίσετε?

With regards to clothes you don’t need, I’d highly recommend giving away clothes that you’ve hardly worn or that are in good condition to charity or second-hand shops. I’ve personally given away clothes to the Mercy Centre and Reto, which are very reliable organisations in Nicosia. I know that a number of organisations in Cyprus take and distribute clothing to people who need them and it’s worth finding out what’s available in your area. If you have something that would be a bigger blessing to someone else, why not give it to them?


Idea 2: Όχι μόνο ένα βαζάκι γλυκού / Not just a jam jar

Αναρωτιέστε πόσα μπορεί κανείς να κάνει με ένα βαζάκι γλυκού? Ας μάθουμε, λοιπόν.

How many things can you do with a jar you may ask? Well, let’s find out.

Πρώτα, σε ό,τι και να θέλετε να μετατρέψετε το βαζάκι σας, αφαιρέστε το αυτοκόλλητό του αφήνοντας το βαζάκι σε ένα δοχείο με νερό για τουλάχιστο 2 ώρες. Για να αφαιρέσετε τυχόν σφραγίδες ημερομηνίας ή γόμα, χρησιμοποιήστε ασετόν.

Firstly, whatever you’d like to transform your jar into, remove its outer sticker by soaking the jar in a container full of water for at least 2 hours. To remove any date stamps or glue, use nail polish remover. 

Στυλ μινιμάλ και country. Χρησιμοποιήστε το ως βάζο για λουλούδια. Δέστε μια χαριτωμένη κορδέλα γύρω από το λαιμό.
Minimal, country look. Use it as a flower vase. Tie a cute ribbon around the neck.

          Δέστε χρωματιστές κορδέλες γύρω από το βαζάκι και δέστε το καθένα με φιόγκο από πίσω. Χρησιμοποιήστε το ως βάζο για λουλούδια ή μολύβια.
Tie colourful ribbons around the jar and tie each one with a bow at the back. Use as a flower vase or pencil holder.

       Βάλτε κεράκι LED (όχι αληθινό!) μέσα στο βαζάκι, γεμίστε το βαζάκι με κορδέλες, δέστε μια μεγάλη, φαρδιά κορδέλα γύρω από το λαιμό και τοποθετήστε ένα αληθινό ή υφασμάτινο λουλούδι στο άνοιγμα. Υπέροχο ως διακόσμηση σε σαλόνι ή τραπεζαρία με χαμηλό φωτισμό.
Put an LED tea light (not a real candle!) in the jar, fill the jar with ribbons, tie a large wide ribbon around the neck and place a real or fabric flower in the opening. Great for decorating a living room or dining room with low lighting.

       Ύφασμα σιφόν δεμένο γύρω από το βαζάκι με λαστιχάκι για μαλλιά ενωμένο σε υφασμάτινο τριαντάφυλλο. Είναι επίσης ένας εύκολος τρόπος να ξαναχρησιμοποιήσετε παλιά υφάσματα ή ρούχα.
Chiffon material tied around the jar with a hair bobble attached to a fabric rose. Also an easy way to re-use old fabric or clothes.


      Κρεμαστό φαναράκι. Κολλήστε διάφανο ύφασμα γύρω από το βαζάκι με γόμα κατάλληλη για γυαλί – οι περισσότερες δυνατές γόμες κάνουν. Χρησιμοποίησα ένα κομμάτι από ροζ οργάντζα με ένα κομμάτι από ασημένιο τούλι με μεγάλες τρύπες. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε υλικό με τρύπες ή σχέδια. Η δαντέλα επίσης θα φαινόταν ωραία. Κόψτε το πάνω μέρος του υφάσματος όπου συμπίπτει με το πάνω μέρος του βάζου για να είστε σίγουροι ότι δεν κινδυνεύει από ψηλές φλόγες! Για να εφαρμόσετε το κάτω μέρος του υφάσματος μπορείτε να το κολλήσετε με γόμα ή να το ράψετε. Ακολούθως, τυλίξτε σύρμα κατάλληλο για χειροτεχνήματα γύρω από το λαιμό το βάζου αρκετές φορές. Πάρτε ένα πιο μεγάλο κομμάτι για το χερούλι και στρίψτε  το γύρω από το τυλιγμένο σύρμα από τη μια κι από την άλλη για να το στερεώσετε. Τέλος, ρίξτε ένα κεράκι μέσα στο βαζάκι κι είστε έτοιμοι να λάμψετε!
Hanging lantern. Glue some transparent fabric around the jar using glue suitable for glass – most strong glues do this. I used a layer of pink organza with a layer of silver large-hole tulle. Preferably use material with holes or patterns. Lace would also work nicely. Cut the top of the fabric just where it meets the top of the jar to make sure it’s safe from tall flames! To hold the bottom end of the fabric in place you can glue or sew it together. Next, wrap some craft wire around the neck of the jar a few times. Take a longer strip for the handle and twist it on either side of the wrapped wire to fasten. Lastly, drop a candle into the jar and you’re ready to glow!


Idea 3: Έπιπλα σαν καινούρια / Furniture good as new 


Αν έχετε παλιά ξύλινα έπιπλα και δεν είστε σίγουροι τι να τα κάνετε, ξαναζωντανέψτε τα με λίγο χρώμα. Τι θα χρειαστείτε: χαρτομάντιλα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από το ξύλο, γυαλόχαρτο αν χρειάζεται τρίψιμο, μπογιά τοίχου, πλαστικό πιάτο για μπογιά, παλιά εφημερίδα για να βάλετε κάτω από τα έπιπλα, χαρτοταινία να μπει γύρω από σχήματα/γραμμές που θέλετε να βάψετε. Αυτά τα έπιπλα πήραν τρεις στρώσεις μπογιάς για να γίνουν ομοιόμορφα. Για ένα πιο πρόχειρο, shabby chic στυλ, δυο στρώσεις είναι αρκετές.

If you have old wooden furniture you’re not sure what to do with, bring it back to life with a little colour. What you need: Tissue to remove dust from wood, sandpaper if it needs sanding, wall paint, large and small brushes, plastic plate for paint, old newspaper to put under furniture, masking tape to go around shapes/lines you want to paint. This furniture took 3 coats of paint to look uniform. For a more distressed, shabby chic look, two coats will do.


Idea 4: Ξύλινες δημιουργίες / Wooden creations

Αν σας αρέσει η ξυλουργική, το μόνο που χρειάζεστε είναι μερικές παλέτες κι οι επιλογές είναι σας είναι ατέλειωτες. Δέστε αυτές τις προτότυπες ιδέες.

If you like woodwork, all you need is some pallets and your options are endless. Take a look at these original ideas.

Image source: www.designrulz.com

Image source: www.theironstonenest.com
Image source: www.allseasonshomeimprovement.com
Image source: www.glyfadaaction.gr

Θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σας στο Cyprus Etsy Street Team! Μοιραστείτε τις ιδέες σας για τα ανωκυκλωμένα πράγματα που έχετε κάνει εσείς στα σχόλια πιο κάτω. Μπορείτε, ακόμη, να μου στείλετε φωτογραφίες εδώ και θα τις συμπεριλάβω στο επόμενο μου άρθρο.

We'd love to hear from you on Cyprus Etsy Street Team. Please share your ideas in the comments below on upcycled things you've made. You can even send me pictures here, and I will include them in my next post.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...